stein - grus

Stein – kornstørrelse, kornform og egenskaper

Vi produserer stein i spesifiserte kvaliteter for mange formål.

Vi produserer stein i forhold til kornstørrelse, kornform og egenskaper ved selve steinen. Pukk kan produseres av naturgrus.

Her siktes de største steinene ut og knuses ned. I tillegg kan stein produseres av berg som sprenges til råvare.

Steinknusing

Produksjonen av stein starter med fjerning av skog og vegetasjon. Deretter fjernes jordlaget med gravemaskin. Så borres det et hull som fylles med sprengstoff. En vellykket sprengning er viktig da mye av produksjonen av fyllmasse allerede kan gjøres her.    

Tjenester

Komplett leveranse av sand, pukk, grus, stein og jord.
Komplett leveranse av sand, pukk, grus.

Kontakt

Ordalen AS
Ordalen, Kvaløya, 25 km fra Tromsø
på Fv 57
Mobil: 90894247
E-post: ordalengrus@hotmail.com

Pukk produseres enten av naturgrus (sand) der de største steinene siktes ut. Pukk kan også knuses ned.
stein og grus
Stein Vi produserer stein og grus i spesifiserte kvaliteter for mange formål.

Fyllmasse Ordalen AS leverer alt innfor produksjon og leveranse av fyllmasse.
jord som fyllmasse
Jordproduksjon - Jord som fyllmasse passer bra for anleggsgartnere, entreprenører og private.